Werkdocument

Inleiding

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in de catalogus.

Hoofdstuk 3 vertelt hoe het informatiemodel is opgebouwd. Het legt de relatie uit met andere Informatiemodellen Water. En er zijn enkele modelleerkeuzes beschreven

Hoofdstuk 2 behandelt enkele algemene kenmerken en begrippen van het informatiemodel.

Hoofdstuk 4 geeft de inhoud weer van het informatiemodel: de entiteiten, de relaties tussen de entiteiten en de attributen.

Hoofdstuk 5 bevat een lijst met uitbreidbare waardelijsten (domeintabellen) waarnaar in hoofdstuk 4 wordt verwezen.

Introductie IMWA Kunstwerken en Constructies

Introductie gegevensdefinitie en modelelementen